top of page

Deep Dive Insights

Energy therapeutic conversation


Beschrijving van de dienst

ENGLISH VERSION::: Deep Dive Insights is a Therapeutic conversation on an energetic level where I listen to your soul and spiritually in-tune in your energy field. With the help of astrological knowledge, the Oracle and Tarot, we dive into the situation and together with you I look at what steps can be taken. --------------------------------------- NERDERLANDSE VERSIE::: Deep Dive Insights is een Therapeutisch gesprek op energetisch niveau waarbij ik naar je ziel luister en spiritueel in-tune in je energieveld. Met behulp van astrologische kennis, het Orakel en Tarot duiken we in de situatie en kijk ik samen met jou welke stappen ondernomen kunnen worden.

  • 1 uu
  • Bij de klant

Annuleringsbeleid

If something comes up that prevents the appointment, please cancel the appointment 24 hours in advance. If not canceled in time or in case of no-shows, the hourly rate of the planned session will be charged. ------------------- Indien er iets tussen komt waardoor de afspraak niet kan doorgaan, gelieve de afspraak 24u vooraf te annuleren. Indien niet tijdig geannuleerd of bij no-shows zal het uurtarief aangerekend worden van de geplande sessie.


bottom of page