top of page

Pure Pranayama

Breathwork in different ways


Beschrijving van de dienst

ENGLISH VERSION::: Pranayama literally means controlling your Lifeforce. At Pranayama or Breathwork we will send your breath around in a controlled manner in the body. We will activate the Prana, Kundalini, Chi or Lifeforce through your breathing, bringing harmony and balance to your energy channels. This is always accompanied by a meditation / body awareness. Pranayama is a very effective way to calm both body and mind. Mindful breathwork has many immediate physical, emotional, and cognitive benefits. For example, conscious breathing calms both your nervous system and muscle tension, which reduces feelings of anxiety, restlessness and stress - something that is advisable and beneficial for many people. It also improves your sleep, your concentration, your digestion and your blood pressure. All instant benefits, which of course become more powerful in the longer term. Research also shows that breathwork has more long-term benefits. Your respiratory system is directly linked to mental and emotional functions in your brain. If you wish to book a session with a friend, colleague, family member, etc... please indicate how many people you are with. -------------------------------------- NEDERLANDSE VERSIE::: Pranayama betekent letterlijk het beheersen van je Lifeforce. Bij Pranayama of Breathwork gaan we gecontroleerd je ademhaling rondsturen in het lichaam. We gaan doormiddel van je ademhaling de Prana, Kundalini, Chi of Lifeforce activeren, harmonie en balans brengen in je energiebanen. Dit gaat altijd gepaard met een meditatie/ lichaamsbewustwording. Pranayama is een zeer effectieve manier om zowel lichaam als geest te kalmeren. Bewust ademwerk heeft veel onmiddellijke fysieke, emotionele en cognitieve voordelen. Zo kalmeer je door bewust te ademhalen zowel je zenuwstelsel als je spierspanning, wat zorgt voor minder gevoelens van angst, onrust en stress - iets wat voor veel mensen raadzaam en heilzaam is. Het verbetert daarnaast ook je slaap, je concentratie, je spijsvertering en je bloeddruk. Allemaal instant benefits, die uiteraard krachtiger worden op langere termijn. Onderzoek laat bovendien zien dat ademwerk meer voordelen heeft op langere termijn. Je ademhalingssysteem is direct gelinkt aan mentale en emotionele functies in je brein. Als je een sessie met een vriend(in), collega, familielid, etc wenst te boeken: geef dan aan met hoeveel personen je bent.

  • 1 uu
  • Bij de klant

Annuleringsbeleid

If something comes up that prevents the appointment, please cancel the appointment 24 hours in advance. If not canceled in time or in case of no-shows, the hourly rate of the planned session will be charged. ------------------- Indien er iets tussen komt waardoor de afspraak niet kan doorgaan, gelieve de afspraak 24u vooraf te annuleren. Indien niet tijdig geannuleerd of bij no-shows zal het uurtarief aangerekend worden van de geplande sessie.


bottom of page