top of page

Deep Dive Energy Healing +

Awaken and align your body to a Higher frequency.


Beschrijving van de dienst

ENGLISH VERSION::: Awaken and align your body to a Higher frequency. With this Healing technique I work on the deeper layers and different levels, we will get an intense energetic flow through which we bring your energy centers into balance and harmony, so that you experience Healing on a physical, mental, emotional and energetic level. This is a gentle form of natural healing on a physical, mental, emotional and energetic level in which the Qi, Chi, Prana or your life energy will be activated and balanced. This technique is a table treatment where the energy is sent through the body through the laying on of hands. This energy treatment can flow through your body, dissolves energetic blockages and activates the body's restorative capacity. This is suitable for everyone but also for people with actual physical, mental, emotional or energetic complaints. This session can mean the following for you: – Raising your energy frequency – Each form of breaking energy blockages – Faster recovery from bone fractures – Reducing pain – Reducing stress – Disposal of waste – Faster recovery from inflammation – Become more aware of what your body feels and needs – Healing from emotional pain/depression/anxiety – Healing from chronic disorders – Give yourself more balance and bring ------------------------------------- NEDERLANDSE VERSIE::: Awaken en align je lichaam op een Hogere frequentie. Bij deze Healing techniek werk ik op de diepere layers en verschillende niveau's gaan werken gaan we een intense energetische stroming krijgen waardoor we je energiecenters in balans en harmonie brengen waardoor je op fysiek, mentaal , emotioneel en energetisch niveau Healing ervaart. Dit is geschikt voor iedereen en mensen met effectief fysieke, mentale, emotionele of energetische klachten ervaren. Deze sessie kan voor jou het volgende betekenen: – Je energie balans naar boven brengen – Elke energetische blokkade doorbreken – Sneller herstel van breuken of andere letsels – Sneller herstel van ontstekeningen – Pijn verminderen – Stress verminderen – Afbreken van slechte cellen – Meer bewustwording van wat je lichaam en ziel precies nodig hebben – Healing van emotionele pijn/depressie/vermoeidheid – Healing en ondersteuning bij chronische aandoeningen – Geeft jezelf meer balans

  • 1 uu 30 min.
  • Bij de klant

Annuleringsbeleid

If something comes up that prevents the appointment, please cancel the appointment 24 hours in advance. If not canceled in time or in case of no-shows, the hourly rate of the planned session will be charged. ------------------- Indien er iets tussen komt waardoor de afspraak niet kan doorgaan, gelieve de afspraak 24u vooraf te annuleren. Indien niet tijdig geannuleerd of bij no-shows zal het uurtarief aangerekend worden van de geplande sessie.


bottom of page