top of page

Huis zuivering

Energetic House Purge


Beschrijving van de dienst

ENGLISH VERSION::: An energetic purification for your home ensures that heavy energies or energies with a low vibration are purified and sent away. This can be when you feel that there is a heavy energy in your home; after a discussion or after a gathering of people. You may have the feeling that someone is constantly watching or present. You sleep badly, fall down the stairs or unfortunate things happen indoors. ------------------------------------- NEDERLANDSE VERSIE::: Een energetische zuivering voor je huis zorgt ervoor dat zware energieën of energieën met een lage vibratie gezuiverd en weggestuurd worden. Dit kan zijn wanneer je het gevoel hebt dat er een zware energie in huis hangt; na een discussie of na een bijeenkomst van mensen. Je hebt misschien het gevoel dat er voortdurend iemand meekijkt, of aanwezig is. Je slaapt slecht , valt van de trap of er gebeuren ongelukkige zaken binnenshuis.

  • 1 uu 30 min.
  • Bij de klant

Annuleringsbeleid

If something comes up that prevents the appointment, please cancel the appointment 24 hours in advance. If not canceled in time or in case of no-shows, the hourly rate of the planned session will be charged. ------------------- Indien er iets tussen komt waardoor de afspraak niet kan doorgaan, gelieve de afspraak 24u vooraf te annuleren. Indien niet tijdig geannuleerd of bij no-shows zal het uurtarief aangerekend worden van de geplande sessie.


bottom of page